Nyhedsbrev service

Newsletter Front.png

Vi udarbejder en gennemtænkt plan for årets nyhedsbreve. Vi laver oplæg til indholdet af jeres nyhedsbreve samt passende tidspunkter for udsendelse. Vi præsenterer oplægget for jer på et online møde, hvor vi justerer i forhold til jeres ønsker. Planen udarbejdes og sendes til godkendelse hos jer.

Vi designer nyhedsbrevet med respekt for jeres design og giver det et professionelt udtryk, der gør det let og indbydende at læse. Indholdet bygges op af inspirerende tekster og tilbud, som udarbejdes i samarbejde med jer.

Vi udsender nyhedsbrevene til de aftalte modtagere på den aftalte dato. Vi melder retur til jer inden nyhedsbrevet sendes, så I er forberedte på evt. spørgsmål, når telefonen ringer. 

Efterfølgende laver vi status på udsendelsen. Vi måler effekten af nyhedsbrevet og laver tilbagemelding på resultatet. Herefter vurderer vi sammen med jer, om der skal justeres på indhold og timing af nyhedsbrevene.

Gør ferieboligen tilgængelig
for dine medarbejdere

One system from booking to settlement

CMS and Website

Bookhouse has a full CMS system for building your own booking portal.

Booking administration

Booking, payment, admission. Everything is automated to make the administration of your lease as easy as possible.

Statistics and KPIs

The system contains a number of statistics and datapoints that will give you an overview of your finances and Tax.

Billeder

Activate your customers through newsletters. Send them great deals and remind them to come again.

Online payments

1st installment / deposit and subsequent payments are charged automatically through our online payment module.

Tilbagemelding

We are ready to help your tenants when they have questions about the lease.

Electronic key management

With this module you will be able to automatically control your electronic locks through the Bookhus portal. We integrate to 7 of the market leading solutions.

With this solution you completely avoid the hassle of ordinary keys.

295 kr.
up to 10 houses / month

Electronic key management