top of page
bookhus 2.png

Flere kan nu få glæde af ferieboliger med ny bekendtgørelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har, med en ny tilføjelse til §18 ‘Bekendtgørelse om feriefonde’, åbnet op for udlejning til andre feriefondes medlemmer.

Den længe ventede opdatering til bekendtgørelse om feriefonde kom endelig den 30/06/2020. Måske havde Corona-epidemien indflydelse, i hvert fald er der kommet en ganske afgørende tilføjelse i den nye bekendtgørelse lige op til sommerferien 2020, hvor de fleste valgte at holde ferie i Danmark.


Ændringen betyder, at flere nu kan få glæde af ferieboliger fra feriefonde.

Opdateringen i §18 stk. 2. ligger under overskriften:


Bytte af ferieboliger


§ 18. To feriefonde kan indgå aftale om, at de hver stiller en feriebolig fuldt til rådighed for hinanden i en tidsbegrænset periode på højst 12 måneder over 3 år.

Stk. 2. En fond kan stille sine ferieboliger til rådighed for andre danske private feriefonde på samme vilkår, som den selv udlejer til, hvis den ikke selv kan leje dem ud.

Læs evt. hele skrivelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9409


Stk. 2 præciserer, at en feriefond nu må udleje sine ferieboliger til medlemmer fra andre danske feriefonde. Dette er en tilføjelse til den oprindelige stk. 1, der tillader at fonde kan bytte boliger.

I vejledning til bekendtgørelsen uddybes det:


at det er en forudsætning at fonden ikke kan leje ferieboligen ud til medlemmerne i egen feriefond.

Læs mere her:https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2004/126


Med almindelige danske ord betyder det; hvis en feriefond ikke kan leje boligen ud til deres egne medlemmer, kan de nu sende boligen videre til andre feriefondes medlemmer.

Vi har talt med Søren Balslev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om, hvilken dokumentation for lejers tilhørsforhold til en feriefond, der er krævet, og her var svaret.

Det er en klar forudsætning, at det kan dokumenteres, at boligen kun udlejes til medlemmer af en dansk feriefond, da denne ordning ikke må blive et konkurrenceforvridende element i forhold til private aktørers udlejning.


Han uddyber

"Når ferieboligen stilles til rådighed for en anden dansk privat feriefond, kan bestyrelsen gøre den opmærksom på betingelsen og på, at det er en personlig brugsret, der ikke kan overdrages, det gælder jo også i forhold til fondens egne begunstigede. Bestyrelsen kan fx forlange at få at vide, hvem fra den anden fond, der lejer boligen."

Med udgangspunkt i denne nye regel, har Bookhus sat sig for at udvikle et nyt modul, der tillader, at en feriefond kan udleje boliger på tværs af Bookhus-portaler, såfremt portalen har status af dansk feriefond.


Funktionen kommer til at understøtte det dokumentationskrav, Søren Balslev beskriver.


Vi forventer, at den nye funktion vil være klar til efterårte. Ønsker du at høre mere om denne funktion, så tilmeld dig på listen her:
Så sender vi dig opdatering, når modulet ligger klar.

225 visninger2 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page